Centrifúgne rotačné zariadenie

20135.01

Obsahuje jednu základňu A a tri zariadenia, ktoré môžu nazývať ako B,C a D