Coulombová torzná rovnováha

20417.01

Vnútorný rozmer: 29*29*31cm (L*W*H)

Používa sa na overenie dvoch nábojov reakcie, je úmerný výsledku ich výkonu. Overuje silu medzi dvomi bodmi nabíjania, mení sa inverzne s ich vzdialenosťou.