Prístroj na demonštráciu akcie a reakcie

20147.05

Overenie tretieho Newtonovho zákona o pohybe