Prístroj na demonštráciu akcie a reakcie

20147.07