Prístroj na demonštráciu akcie a reakcie

20179.04