Demonštrácia silovej kontrakcie

20300.22

Pre demonštráciu expanzie kvôli vykurovaniu a kontrakcie v dôsledku chladenia. Liatinové tyče sa zlomia, keď sa stľpce z chladenia zmrštia.