Demonštračná aparatúra vlnového pohybu

20207.02

Sledovanie okamžitého zastavenia pozície počas tvorby priečnych vĺn a pozdĺžnych vĺn.