Demonštrátor mechaniky vzduchového vankúša

20316.03

Ide o demonštráciu Brownovho pohybu. Prenikanie plynu, rozptylovací experiment s alfa časticami, Termálný pohyb plynných molekúl, pohyb kvapalných molekúl, kvapalina sa odparí, izotermická zmena plynu, sila je zmenená na stav pohybu, jednotvárny cirkulujúci pohyb. Stlačený skvapaľnený plyn.