Demonštrátor tepelnej radiácie

20310.11

Ak dve cievky sú vyplnené vzduchom, z jednej ide svetlo a iné majú tmavý farebný povrch, sú rovnomerne zohrievané tepelným žiaričom, vzduch v oboch cievkach expanduje. Rozličnosť v expanzií je uvedená v používaných manometroch.