Demonštrátor tepelnej vodivosti

Kód produktu:

20302.01    A

20302.02    B

Demonštrácia rozdielnych kovových materiálov, ktoré majú rozdielnu teplotu vodivosti.