Digitálny mikrometer

Kód Rozsah [mm] Presnosť [mm]
10104.01 0-25 0.001
10104.02 25-50 0.001
10104.03 50-75 0.001
10104.04 75-100 0.001