Dvojité nastaviteľné štvor prstové predĺženie

40106.07