Dvojrozmerný priestorový časový hodoskop

20126.20

Toto zariadenie je mechanický experiment pre vyššie stredné školy, navrhnuté na štúdium zákona o pohybe, a zaznamenáva časopriestorový pohyb. Skalitňuje veľa experimentov. To aplykuje na následné experimenty na stredných školách:

a. Štúdium pohybu horizontálne vrhnutých objektov

b. Štúdium so šikmo vrhnutými objektami

c. Overenie zákona o zachovaní mechanickej energie

d. Dokončenie neelastickej kolízie

e. Dokončenie elastickej kolízie

f. Overenie centripetálnej sily

g. Štúdium jednoduchých harmonických (kyvadlových) pravidiel

h. Jednoduché harmonicky vybračné obrazy

i. Voľný pád