Dynamická mechanika Appa

20123.03

-Dráha: 1 pc, 1.3 meters, má špeciálne drážky, vytvorené pre autá, s meracím pravítkom,

- Autá: majú dve skrutkové diery, nádrž, troj sekciovú nastaviteľnú týč, nížky koeficient trenia kolies

-Špeciálna mechanická kolízia áut: majú dve skrutkové diery, jednu nádrž, hlava áut má magnet, nížky koeficient trenia kolies.

-Závažia: 3 pcs, položené na nádrži áut

-nastaviteľné magnetické bariéry: 1 set

-odporová pružina: 1 set

-trecia bariera: s povrchmi dvoch druhov s rôznym koeficientom trenia

-nízkoodporová kladka, hrúbka: 0-2cm

-uhlomer:1 pc

-pružinové auto s vsielačom:1pc

-manual: 1kniha

-DC: 1pc