Elektrická indukčná cievka

20413.03

Technické údaje:

1.Dodávka napätia: 6V, DC (s držiakom batérie: AA batéria, 1.5v, 4 kusy)

2.Vzdialenosť iskry: ≥35mm

3.Škála výstupného napätia: -17,5 kV – +17.5 kV

4.Skratový prúd: ≤ 500 µA

5.Nepretržitý pracovný čas ≥30min