Elektronická obvodová doska

20517.06

Súprava môže vyrobiť približne 9 položiek elektrických experimentov pre študentov strednej školy, približne 10 položiek pre vysoké školy.