Elektronická obvodová doska pre študentov

20517.02

Na výrobu približne 7 základných experimentov pre študentov vysokých škôl.