Elektronická obvodová doska pre študentov

20517.05

Na výrobu približne 8 základných experimentov pre študentov stredných škôl.