Experimentálna Appa. Pre gravitačnú silu

20164.01

Na overenie zákona o gravitačnej sile medzi dvoma objektami, ktorú sú nepriamo úmerné štvorcu vzdialenosti medzi nimi.