Experimentálne zariadenie znázorňujúce odstredivú silu

20133.01

Na testovanie a overovanie vzorca odstredivosti a analyzovanie vzťahov medzi fyzikálnymi velečinami