Experimentálne zariadenie znázorňujúce odstredivú silu

20133.02