Hromadné kocky s rovnokou hlasitosťou

20112.09B

Sada obsahuje železnú kocku, hliníkoú kocku a plastovú kocku. Ide o dokázanie rozličného materiálu a rozličnej hustoty. Veľkosť: 25x25x25mm