Hromadné kocky s rovnokou váhou

20112.09A

Sada obsahuje železnú kocku, hliníkoú kocku a plastovú kocku. V hodnote 100g. Ide o dokázanie rozličného materiálu a rozličnej hustoty.