Hydrostický stabilizátor

Kód produktu  Kapacita    Senzitivita

10307.91        2000g        0,1g

10307.92        5000g        0.1g

Meranie hustoty pevných látok je navrhnutá objemom vyhradeného technického hydrostatického zariadenia.