Jednoduchý kalorimeter

20303.01

Rozmer:100*115mm, výška zahrňujúca vnútornú a vonkajšiu hliníkovú nádobu valca