Kalorimeter

20303.02

Rozmer:100*115mm, výška zahrňujúca vnútornú a vonkajšiu hliníkovú nádobu valca