Kalorimeter, medený

20303.09

Rozmer:100*110mm, výška zahrňujúca vnútorný a vonkajší medený pohár.