Katódová trubica, s lopatkovým kolesom

20519.03

Na demonštráciu katódovej trubice s kinetickou energiou, ktorá vyrába rotáciu lopatkovým kolesom.