Katódové trubice, s maltským krížom

20519.02

Na demonštráciu ako sa katódová trubica vychyľuje v magnetickom poli.