Kľbové ozubené koleso

20200.08

S tromi tenkými, ozubenými kolesami 40,60 a 80 zubmi, ktoré sú namontované na rovnakom hriadeli. Pre demonštráciu na stredných školách, vzťahy medzi vysokým a nízkym tónom a vybračnou frekvenciou zvukového zdroja. Výššia frekvencia, výšší tón.