Kužeľový vodič

20405.01

Na demonštráciu Gaussovho zákonu vzťahujúceho sa na distribúciu zmeny a závislosti intenzity poľa blízko vodiča na jeho polomere zakrivenia. A demonštruje zmeny distribúcie na kužeľovom vodiči.