Lambrechtov hydrometer

20307.02

Určuje relatívnu vlhkosť vzduchu rosným bodom meradla. Ma jasnú kondenzačnú plochu obklopený nekondenzujúcim krúžkom. S pumpiacou žiarovkou.