Laplaceova demonštrácia

20522.02

Demonštrácia sily medzi paralelnými prúdmi.