Mini nádrž vlnenia

20203.11

Vlny sú generované v obdĺžnikovej nádrži, ktorá je umiestnená na navýšenej, tranparentnej polici nad vnútorným zdrojom osvetlenia. Generátor vĺn je vstavaný do tela prístroja a má elektronický obvod pohonu na zmenu frekvencie, ktorý môže byť synchronizovaný so svetlom zdroja, oscilačná štartovacia sonda jednoduchým posunom sa vložení do generátora. Priesvitná obrazovka je upevnená na nádrži, obraz vlny môže byť projektovaný na obrazovku.