Model odlišného riadenia

20180.11

Elektrodinamický type, pracovné napätie: 4.5V-7.5V, zahŕňa prevodový pohonu, remeňový pohon, reťazový pohon, závitový a prevodový pohon, trecí kolesový pohon