Naklonená rovina a vozík

20115.01

Vyrobené z dreva