Naklonená rovina a vozík

20115.03

Nastaviteľný uhol s indikátorom. So závažiami.