Naklonená rovina a vozík

20115.04

Nastaveteľný uhol. So závažiami.