Naklonená rovina a vozík

20115.07

Tento nástroj sa hlavne používa na počítanie, meranie času, meranie rýchlosti, na výpočet akcelerácie. Ako vidíme na obrázku, keď malé auto prejde cez fotografickú bránu, svetlo sa zastavý. Potom časovač začne merať čas a zastaví sa keď objekt sa stratí. Zaznamenej časy, keď auto prejde cez dve fotografické brány v danom poradí:(t1) a (t2), a časové straty vo vzdialenosti medzi dvoma bránami. Dostaneš šírku (d) a následne akceleráciu a=(V2-V1)/t=(d/t2-d/t1)/t