Odporový tester

20206.01

Tento appa. je používaný na univerzitách a v inštitúciách na určovanie frekvencie nastavovacích vidiel, alebo na určovanie rýchlosti zvuku vo vzduchu s použitím nastavovacích vidiel známej frekvencie.