Pákový stojan

20140.01

Demonštrácia udržania stability.

Tento prístroj slúži na predvedenie stability páky a krútiaceho momentu.