Poháňač

20138.01

Na vysvetlenie princípu parnej a vodnej turbíny.