Prístroj na znázornenie Magdeburgovej hemisféry

20160.01

Materiál: liatina

Priemer nasávača: 104mm