Prístroj na znázornenie Magdeburgovej hemisféry

20160.03

Materiál: guma

Priemer nasávača: 81mm