Prístroj na znázornenie Magdeburgovej hemisféry

20160.04

Na demonštráciu efektov atmosferického tlaku podľa originálneho historického experimentu vykonávaného Guerickem.

Priemer nasávača:120mm