Projektová aparatúra konštantného rotačného pohybu

20172.01

táto aparatúra študuje zákon jednoduchej periódy, vibrácia kreslí obrázok jednoduchej periodickej vibrácie.