Pružinový vibrátor on linearnom vzdušnej dráhe

20131.01

Demonštruje sa jednoduchá harmonická vybrácia, podporujúca vibrácia, znížená vibrácia, nútená vibrácia a riadenie rôznymi druhmi zákrut zo všetkých vibrácií.