Rezonančné sklenené poháre

20520.01

Na demonštráciu fenoménu odporu prijímania a vysielania rádio frekvenčných vĺn. Prístroj pozostáva z 2 sklenených pohárov, každý pohár má slučku. Jedna slučka je fixovaná a druhá je nastaviteľná s posuvnou tyčou. Sklenené poháre môžu byť vytiahnuté ako vzorka kondenzora na ukážku vlastností nabíjania a vybíjania.