Ručná vzduchová pumpa

20208.01

1) Táto pumpa sa používa hlavne pre experimenty na základných školách, tlak je však menej ako 133PA

2) S dvomi valcami zvýšime efektivitu práce tohto zariadenia.