Sada kladiek

20150.10

V tejto kladkovej sade je zahrnuté

samostatná kladka: 50mm x 7

štvorzväzková kladka plastová: 50mm x 2

trojzväzková kladka: 50mm x 2

trojtandemová kladka: 30mm, 40mm, 50mm x 2

rýhované váhy, železné, niklové, pokovované.

10g x 2.20g x 2.50g x 3.50g x 1

závažie s dvomi hákmi: 50g x 4.10g x 1.20g x 1

So základňou a podstavou